Bạn đã hiểu rõ khách hàng hay nhà cung ứng của bạn
trước khi tiến hành việc kinh doanh?

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp là gì?

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp (Business Information Report – BIR) giúp bạn xác định lợi nhuận, sự ổn định tài chính và thói quen thanh toán của một công ty. Đây là một tiêu chuẩn phổ thông trong việc đánh giá các mối quan hệ tín dụng mới của khách hàng mới lẫn hiện tại, đặc biệt là đối với các tài khoản có mức độ rủi ro trung bình đến cao. Ngoài ra, báo cáo này còn hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong các hoạt động khác, như tiếp thị hoặc đánh giá nhà cung cấp.

Báo cáo bao gồm những thông tin sau đây (tùy vào tính sẵn có):

  • Thông tin chi tiết đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Ban Giám đốc, cổ đông và các công ty thành viên liên quan
  • Tranh tụng
  • Xu hướng thanh toán
  • Thông tin thương mại và xuất nhập
  • Năng lực hoạt động
  • Báo cáo tài chính
  • Xếp hạn tín nhiệm của D&B

Tại sao bạn cần báo cáo này?

Trong một môi trường kinh doanh luôn thay đổi, việc quản lý rủi ro, cải thiện dòng tiền và khả năng sinh lợi ngày càng trở nên cực kỳ khó khăn. Trước khi hợp tác với bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung ứng mới, doanh nghiệp cần phải đảm bảo rằng đối tác mới đáng tin cậy và không tạo rủi ro cho lợi nhuận kinh doanh của mình.

Thông tin có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, việc tự thu thập thông tin có thể khiến doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức mà vẫn không bảo đảm kết quả như mong đợi.

Bạn sử dụng báo cáo như thế nào?

Báo cáo Thông tin Doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý rủi ro tín dụng bằng cách đánh giá khả năng trả nợ của một công ty, qua đó xem xét và đánh giá các điều khoản tín dụng dành cho khách hàng hiện tại. Báo cáo cũng giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh thông qua việc đàm phán hiệu quả hơn trong các điều khoản bán hàng hoặc mua hàng do hiểu rõ thông tin về khách hàng/ nhà cung cấp tiềm năng và chuẩn bị câu chuyện trước khi tiếp cận khách hành, nhà cung cấp.

Sử dụng BIRs cũng sẽ giúp bạn hạn chế các rủi ro, biết chính xác về mức độ ổn định của các nhà cung cấp mới và cũ, tìm ra các thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc thu mua và quan hệ tín dụng. Bạn sẽ có thể biết được các mối quan hệ kinh doanh, những mâu thuẫn về lợi ích có thể xảy ra và thông tin chi tiết về kinh doanh cho các nhu cầu nghiên cứu.