Bạn có gặp khó khăn trong việc tìm kiếm doanh nghiệp mới?
Quan hệ kinh doanh của bạn đang cạn kiệt?

Chào mừng đến Hoover’s™!

Hoover’s™ là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ với cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và chính xác giúp danh nghiệp tiếp cận các đối tác mới, tiếp thị và bán hàng một cách hiệu quả. Công cụ này giúp doanh nghiệp luôn tìm được đối tác triển vọng và phù hợp trong quan hệ kinh doanh, đặc biệt trong quá trình mở rộng kinh doanh quốc tế.
Doanh nghiệp có thể tùy chọn các tính năng cần thiết cho gói đăng ký Hoover’s™ của mình. Các lựa chọn bao gồm địa chỉ email, danh bạ điện thoại, thông tin về các thành viên của doanh nghiệp, bao gồm tổng công ty, chi nhánh và đơn vị trực thuộc. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể nhận được thông tin về các công ty, cá nhân, ngành nghề và bối cảnh cạnh tranh.
Doanh nghiệp còn có thể đăng tải hồ sơ của mình để được lọc và bổ sung dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thương mại lớn và mới nhất của D&B. Hoover’s™ không chỉ được sử dụng trong việc phát triển kinh doanh mà còn đóng góp trong việc tìm kiếm nguồn cung mới, tìm hiểu về đối thủ cạnh trang và tuyển dụng nhân tài.

Danh bạ Công ty (Global Reference Solution) hoàn hảo!

Danh bạ Công ty (Global Reference Solution) của chúng tôi cung cấp quyền truy cập thông tin về tất cả các doanh nghiệp hiện có trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của D & B – hơn 250 triệu hồ sơ công ty và thường xuyên cập nhật – nguồn cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn nhất thế giới . Từ một doanh nghiệp nhỏ nhất chỉ với một nhân viên cho đến Wal-Mart Stores Inc với hơn 1,000,000 nhân viên, tất cả họ đều nằm trong Giải pháp Tham khảo Toàn cầu.

Với khả năng cho phép doanh nghiệp tìm kiếm và chia cơ sở dữ liệu theo nhiều cách, đây là giải pháp hoàn hảo cho những ai làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và tiếp thị, và quản lý cung ứng.