Bạn có giám sát tất cả các nhà cung ứng bằng việc kiểm tra lai lịch của họ?
Điều này có tốn quá nhiều thời gian và công sức?

Giảp pháp Quản lý Cung ứng là gì?

Giải pháp Quản lý Cung ứng (Supplier Management Solutions™) của chúng tôi sẽ chủ động trong việc xác nhận, theo dõi và phân tích cơ sở dữ liệu nhà cung ứng của bạn để giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị gián đoán nguồn cung ứng trong hoạt động kinh doanh.

Giải pháp này là một chương trìnnh quản lý rủi ro liên tục và có hệ thống nhằm mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp, thông qua việc thu thập những thông tin quan trọng về nhà cung ứng mới và cũng như lưu giữ những thông tin hợp lệ về nhà cung ứng hiện tại. Hơn nữa, chương trình còn thay doanh nghiệp tổng hợp và đánh giá những thông tin với một cái nhìn thấu đáo và một sự dự báo sắc bén. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định tốt nhất để bảo vệ chuỗi cung ứng của mình.

Gần đây, chúng tôi vừa giới thiệu Chương trình Quản lý Vòng đời Cung ứng (Supplier Lifecycle Management Program) tại Việt Nam. Đây là một phần của dịch vụ Giải pháp Quản lý Cung ứng hàng đầu của chúng tôi. Chương trình này giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn nhà cung ứng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, quản lý rủi ro cung ứng, và xác định nhà cung ứng thay thế một cách nhanh chóng khi cần.

Tại sao việc Quản lý Vòng đời Cung ứng lại quan trọng như vậy?

Rủi ro thất bại của nhà cứng là một điều phổ biến và ngày càng trở nên không thể xem thường, ví dụ phá sản, vấn đề về chất lượng, hoạt động không hợp pháp, phương pháp quản lý yếu kém và mức độ tuân thủ luật lệ. Khi chuỗi cung ứng ngày càng gọn nhẹ hơn và thời gian đưa sản phẩm vào thị trường ngày càng ngắn đi, doanh nghiệp trở nên phụ thuộc rất nhiều vào nhà cung ứng.

Nếu nhà cung ứng không được quản lý một cách tương ứng, họ có thể khiến doanh nghiệp lâm vào tình trạng chi phí hoạt động tăng lên, doanh số và lợi nhuận giảm xuống, thậm chí uy tín và sự sống còn cũng lâm nguy. Chính vì vậy, chi phí triển khai Quản lý Vòng đời Cung ứng hoàn toàn không đáng kể khi so sánh với những rủi ro thiệt hại như vậy.

Hơn nữa, chương trình giúp doanh nghiệp giảm lo lắng để tập trung thời gian và sức lực cho việc phát triển kinh doanh!

Bạn có thể hưởng lợi từ chương trình như thế nào?

Gia nhập chương trình Quản lý Vòng đời Cung ứng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian, khối lượng công việc và rủi ro:

  • Chương trình này không yêu cầu lệ phí gia nhập. Doanh nghiệp chỉ cần cho nhà cung ứng của mình đăng ký với D&B như là một phần của chương trình.
  • Chúng tôi sẽ tiến hành việc thu thiệp dữ liệu, cấp giấy chứng nhận, xác minh và phân tích đối với tất cả các nhà cung ứng. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian cho quy trình thủ công này.
  • Nhà cung ứng sẽ được chuẩn hóa bằng mã số D-U-N-S® và con dấu D-U-N-S® Registered™. Nhờ đó, việc quản lý nhà cung ứng để thỏa mãn các yêu cầu về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn.
  • Doanh nghiệp được sử dụng Chương trình Quản lý Danh bạ nhà Cung ứng (Supplier Portfolio Manager) của D&B miễn phí trong năm đầu tiền. Đây là một công cụ phân tích hiện đại giúp quản lý rủi ro.
  • Doanh nghiệp được sử dụng Báo cáo Thông tin nhà Cung cấp (Supplier Information Reports) của D&B miễn phí. Báo cáo này bao gồm kết quả đánh giá và chỉ số đánh giá khách quan của D&B đối với mỗi nhà cung ứng.

Nhà cung ứng có thể hưởng lợi như thế nào?

Nhà cung ứng chỉ cần thanh toán khoản phí hằng năm 7,000,000 VND để hưởng những lợi ích sau:

  • Gia nhập danh bạ nhà cung ứng toàn cầu được công nhận bằng mã số D-U-N-S®, một tiêu chuẩn được sử dụng bởi các đối tác mua hàng trên khắp thế giới.
  • Chứng nhận con dấu D-U-N-S® Registered™, tương đương với 4,400,000 VND, giúp nâng cao uy tín của nhà cung ứng thông qua biểu tượng con dấu và phần giới thiệu nhà cung ứng sẽ được liệt vào Danh bạ Doanh nghiệp Toàn cầu (Global Directory of Businesses) của D&B.
  • Ba (3) bản Báo cáo Thông tin nhà Cung cấp của D&B, mỗi bản có giá trị tương đương 3,300,000 VND.