Giới thiệu về CRIF D&B Việt Nam

CRIF hiện là tập đoàn hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực thông tin tín dụng ngân hàng và là một trong những nhà khai thác chính ở cấp độ toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ tích hợp cho kinh doanh & thông tin thương mại; quản lý tín dụng & tiếp thị.

1. Về CRIF

CRIF hiện là tập đoàn hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực thông tin tín dụng ngân hàng và là một trong những nhà khai thác chính ở cấp độ toàn cầu trong lĩnh vực dịch vụ tích hợp cho kinh doanh & thông tin thương mại; quản lý tín dụng & tiếp thị.

Xem thêm tại Về chúng tôi

Số liệu tham khảo

Số liệu tham khảo

2. Về D&B

Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) phát triển các mối quan hệ có giá trị nhất trong kinh doanh. Bằng cách khám phá sự thật và ý nghĩa từ dữ liệu, chúng tôi kết nối khách hàng của mình với khách hàng tiềm năng, nhà cung cấp, khách hàng và đối tác quan trọng nhất, kể từ năm 1841.

Giới thiệu về D&B

3. Dịch vụ của chúng tôi

3.1. Đăng ký DUNS

Mẫu hồ sơ đăng ký mã số DUNS

3.2. Giải pháp báo cáo quản lý rủi ro

3.3. Giải pháp dữ liệu bán hàng và Marketing

Đang gửi....
1 Bình luận
Lê Thị Lan

Bài viết rất hữu ích

Trả lời Khoảng 27 ngày trước

Bài viết liên quan

Bài viết khác

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.