Báo cáo phá sản toàn cầu

Báo cáo phá sản toàn cầu

Tìm hiểu các chỉ số của 28 quốc gia Xu hướng phá sản hàng đầu như một hướng dẫn đồng hành với Nghiên cứu Thanh toán Toàn cầu. Phát hành hai năm một lần.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

ASEAN BOI

ASEAN BOI

Khảo sát niềm tin kinh doanh hàng quý của chúng tôi là một chỉ số hàng đầu về những thay đổi trong hoạt động kinh tế trên toàn khu vực ASEAN và đóng vai trò là chuẩn mực cho các nhà đầu tư.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

Bản tin châu Á

Bản tin châu Á

Được thông báo với các tin tức liên quan và trang bị cho mình cái nhìn sâu sắc chất lượng hàng đầu, để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn khi nó quan trọng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

Nghiên cứu thanh toán toàn cầu

Nghiên cứu thanh toán toàn cầu

Làm quen với kinh nghiệm thanh toán và hành vi của các công ty ở 28 quốc gia bao gồm Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Châu Âu. Các mô hình giao dịch thương mại của mỗi quốc gia được phân tích chi tiết, chú ý đến bất kỳ thay đổi nào so với các năm trước. Phát hành hàng năm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

Ma trận rủi ro toàn cầu

Ma trận rủi ro toàn cầu

Hãy lưu ý đến mười rủi ro hàng đầu đối với môi trường kinh doanh toàn cầu bằng cách đánh giá khả năng xảy ra một số sự kiện nhất định và tác động có thể xảy ra của chúng đối với nền kinh tế. Phát hành hàng quý.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

Triển vọng về kinh tế toàn cầu

Triển vọng về kinh tế toàn cầu

Có được cái nhìn sâu sắc quan trọng về các lực lượng toàn cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế ở các khu vực quan tâm khác nhau với bản tóm tắt chi tiết được tường thuật với cái nhìn sâu sắc và dự báo của D & B. Phát hành hai năm một lần.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phiên bản mới nhất.

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.