ĐỔI MỚI TRONG QUY TRÌNH

Các động lực chính dẫn đến việc các quy trình kinh doanh trong thị trường tài chính và phi tài chính theo truyền thống dựa trên tiết kiệm chi phí. Họ cũng tập trung vào khách hàng và hoạt động kinh doanh cốt lõi, tính linh hoạt của tổ chức, tuân thủ quy định và giảm thiểu rủi ro hoạt động.

Mặc dù những yếu tố này đã thống trị trong quá khứ, hệ sinh thái kinh doanh ngày nay đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ và đang bị ảnh hưởng bởi tác động của các công nghệ đột phá như công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo, loT, ngân hàng mở và cuộc cách mạng thanh toán được thúc đẩy bởi các quy tắc và người dùng mới.

Trong bối cảnh phát triển này, người thuê ngoài, với tư cách là một chuyên gia, không chỉ đại diện cho sự đổi mới tiên tiến, mà còn phải nhìn về phía trước và hơn thế nữa, nơi công nghệ kỹ thuật số mới và robot tiên tiến không phải là kết thúc, mà là một phương tiện.

Tiếp nối biên giới mới này là một bên thuê ngoài, CRIF xác định và đánh giá nhu cầu của khách hàng, can thiệp vào trọng tâm của các quy trình. Hơn nữa, công ty cam kết mạnh mẽ là trọng tâm của họ để hình dung chiến lược chính xác để giải thích và dự đoán tương lai, chuyển đổi vai trò truyền thống của bên thuê ngoài thành một nhà cung cấp dịch vụ có giá trị với cách tiếp cận nhanh chóng để quản lý dòng tín dụng đầu cuối.

Kiến thức chuyên sâu về quy trình tín dụng cho phép CRIF hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng trong toàn bộ quá trình khởi tạo, quản lý quy trình thông qua tình huống tiềm năng thu thập các phơi nhiễm không thực hiện. Bộ phận Gia công phần mềm CRIF, với bốn hình thức kinh doanh chuyên môn cao (Dịch vụ BPO, Dịch vụ bất động sản, Thu thập và Dịch vụ) bao gồm toàn bộ vòng đời cho vay ngay từ đầu. Các hình thức này đảm bảo cách tiếp cận tập trung và toàn diện.

Tối đa hóa hiệu quả và trao quyền hiệu suất đạt được thông qua mối quan hệ b2b rất minh bạch đang ngày càng phản ánh giao diện đổi mới hơn với người tiêu dùng. Trải nghiệm khách hàng và chăm sóc khách hàng, thực sự, được kiểm tra cụ thể vì chúng đại diện cho một cách trực tiếp hơn để cải thiện nhận thức của khách hàng và danh tiếng của họ.

Do đó, cách CRIF trở thành một bên thuê ngoài là biến thị trường bán lẻ thành mục tiêu cuối cùng. Đây là lý do tại sao CRIF cung cấp cho khách hàng các công cụ và số liệu sáng tạo để đo lường sự hài lòng của người tiêu dùng, như trong môi trường b2c.

 

Liên hệ với CRIF D&B Việt Nam để được tư vấn:

 

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.