[Tổng hợp] 12 mẫu BẢNG PHÂN TÍCH đối thủ cạnh tranh cơ bản

Dưới đây là tổng hợp 12 mẫu bảng phân tích đối thủ cạnh tranh cơ bản nhưng hỗ trợ đắc lực cho công việc của bạn. Việc trình bày thông tin một cách khoa học, đẹp mắt sẽ giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng

Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh là công cụ tuyệt vời cho các nhà quản lý khi hoạch định chiến lược cạnh tranh

1. Lợi ích của việc lập bảng phân tích đối thủ cạnh tranh

Việc lập bảng để phân tích đối thủ của doanh nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích: 

 • Tổng hợp thông tin theo các tiêu chí rõ ràng, thông tin được phân loại, hệ thống hóa một cách khoa học. 
 • Dễ dàng phân tích, so sánh giữa doanh nghiệp và đối thủ.
 • Dễ dàng tùy biến theo các nhóm tiêu chí để đạt được mục tiêu phân tích.
 • Người đọc bảng dễ dàng theo dõi và nắm bắt được các thông tin phân tích nhanh hơn.

Bảng phân tích trình bày các thông tin khoa học và dễ dàng theo dõi hơn

Bảng phân tích trình bày các thông tin khoa học và dễ dàng theo dõi hơn

2. Thông tin cần có trong bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh

Một bảng phân tích đối thủ cạnh tranh được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của việc phân tích nhưng vẫn cần có những thông tin cơ bản để đảm bảo sự chuyên nghiệp và rõ ràng: 

 • Tên bảng: Nêu rõ mục đích của bảng này.
 • Người lập bảng: Biết được cá nhân hoặc Team thực hiện bảng phân tích này.
 • Thời gian: Thời gian lập bảng và thời gian thu thập các thông tin trong bảng để người đọc báo cáo hiểu rõ hơn về bối cảnh, thời gian phân tích.
 • Các đối thủ cạnh tranh: Tổng hợp các đối thủ hoặc bảng so sánh giữa doanh nghiệp và các đối thủ
 • Thông tin thu thập từ đối thủ và của doanh nghiệp: Tổng hợp các thông tin đã thu thập theo bảng.
 • Các tiêu chí để so sánh trên bảng: Các thông tin được sắp xếp theo các tiêu chí rõ ràng, ví dụ
  • Công ty: Mô tả cách thị trường nhìn nhận về công ty đối thủ và sản phẩm chủ lực của họ. 
  • Nhân sự chủ chốt: Người quản lý là ai và tổng cộng họ có bao nhiêu nhân viên?
  • Tài chính: Ai sở hữu công ty và khả năng tài chính của đối thủ mạnh đến mức nào? Doanh thu của đối thủ trong hai năm qua là bao nhiêu?
  • Bán hàng, phân phối và định giá: Mô tả kênh bán hàng chính, cấu trúc chiết khấu/định giá và ước tính thị phần.
  • Phân tích sản phẩm/dịch vụ: Điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ. 
  • Đánh giá theo quy mô sản phẩm/dịch vụ: Khám phá các chủ đề có liên quan, chẳng hạn như sự chấp nhận của thị trường, chất lượng bao bì, quảng cáo v.v.v... . Chỉ định điểm từ 1 đến 5 (với 5 là điểm mạnh nhất) cho mỗi đặc điểm bạn đánh giá. Sau đó, tổng hợp điểm cho mặt hàng của đối thủ cạnh tranh để xem đặc điểm nào có vẻ mạnh nhất về tổng thể.
  • So sánh xếp hạng của bạn với xếp hạng của đối thủ cạnh tranh. 

Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của việc phân tích nhưng vẫn cần có những thông tin cơ bản

Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của việc phân tích nhưng vẫn cần có những thông tin cơ bản

3. 12 mẫu bảng phân tích đối thủ cạnh tranh

Có nhiều kiểu bảng phân tích đối thủ như kiểu bảng tổng hợp, bảng phân theo chức năng hay bảng phân tích SWOT đối thủ cạnh tranh… Hãy lựa chọn các mẫu bảng và điều chỉnh thêm ô, cột, dòng tùy theo mục đích phân tích của mình.

3.1. Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh tổng hợp

Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh tổng hợp và bảng tổng hợp các thông tin phân tích tổng quan nhất của doanh nghiệp và đối thủ. Tham khảo 4 mẫu bảng sau:

3.1.1. Bảng 1

 

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Tổng quan công ty: 

Hoàn thành hồ sơ đối thủ cạnh tranh của bạn và hồ sơ cho ba đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất của bạn - sử dụng các nguồn đáng tin cậy để tìm dữ liệu và cố gắng lấy càng nhiều thông tin càng tốt. 

     

Lợi thế cạnh tranh:

Suy nghĩ về điều gì làm cho công ty của bạn khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo, làm điều tương tự cho ba đối thủ cạnh tranh của bạn. 

     

Thị trường mục tiêu:

Xác định thị trường mục tiêu của bạn và sau đó thực hiện một số nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh của bạn để xem thị trường mục tiêu của họ là ai. Trang web và các chiến dịch quảng cáo của họ là nơi tìm hiểu dễ dàng nhất. 

     

Thị phần:

Lập các báo cáo phân tích thị phần trong ngành.

     

Chiến lược marketing:

Viết ra các chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn và bất kỳ chiến lược nào bạn có trong quá trình thực hiện. Sau đó hãy tìm hiểu về các chiến lược marketing mà đối thủ đang triển khai

     

Sản phẩm và dịch vụ:

Hoàn thiện kết hợp sản phẩm / dịch vụ - đánh giá công ty của bạn sau đó đánh giá đối thủ cạnh tranh của bạn trên thang điểm nhất quán từ 1-10. 

     

Định giá & Chi phí:

Xác định chiến lược định giá của đối thủ và của chính doanh nghiệp bạn. 

     

Kênh phân phối:

Xem các kênh phân phối của công ty bạn và đối thủ cạnh tranh - có bao nhiêu kênh và trung gian đang được sử dụng? 

     

Điểm mạnh

Hoàn thành phân tích SWOT cho công ty của bạn và đối thủ cạnh tranh của bạn. 

     

Điểm yếu

     

Cơ hội

     

Thách thức

     

3.1.2. Bảng 2

 

Tiêu chí

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Thông tin chung

Tên công ty

   

Địa chỉ trang web

   

Sứ mệnh & Tầm nhìn

   

Trụ sở công ty

   

Chi nhánh và các công ty con

   

Chủ sở hữu hoặc người quản lý chính

   

Sản phẩm và dịch vụ

Tính năng

   

Giá cả

   

Lợi ích bổ sung của sản phẩm dịch vụ

   

Dịch vụ khách hàng

Số điện thoại liên hệ miễn phí không?

   

Trang liên hệ trên web có sẵn và đầy đủ không?

   

Các chính sách cụ thể và dễ dàng tìm thấy

   

Hỗ trợ ngoài giờ?

   

Khách hàng và Marketing

Thị trường mục tiêu chính

   

Thị trường mục tiêu thứ cấp

   

Danh tiếng và hình ảnh của công ty

   

Hiệu quả quảng cáo

   

Doanh thu

   

Lợi thế cạnh tranh

Dẫn đầu về chi phí

   

Sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ

   

Đổi mới trong cách kinh doanh

   

Tăng trưởng của sản phẩm và thị trường mới

   

Liên minh giữa các đối tác

   

Thời gian cung cấp dịch vụ và khách hàng

   

Tính chuyên nghiệp

   

Chất lượng

   

Thông tin khác

Quy mô doanh thu

   

Quy mô nhân viên

   

3.1.3. Bảng 3

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Các sản phẩm

     

Giá bán

     

Chất lượng

     

Lựa chọn

     

Dịch vụ

     

Độ tin cậy

     

Chuyên môn

     

Ổn định

     

Danh tiếng của Công ty

     

Vị trí

     

Xuất hiện

     

Nhân viên

     

Văn hóa công ty

     

Quảng cáo

     

Tăng trưởng thị trường

     

3.1.4. Bảng 4

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Các sản phẩm

     

Giá bán

     

Chất lượng

     

Lựa chọn

     

Dịch vụ

     

độ tin cậy

     

Ổn định

     

Chuyên môn

     

Danh tiếng Công ty

     

Vị trí

     

Xuất hiện

     

Phương thức bán hàng

     

Chính sách tín dụng

     

Quảng cáo

     

Hình ảnh

     

3.2. Bảng phân tích đối thủ cạnh tranh theo lĩnh vực

Chia nhỏ các lĩnh vực với các tiêu chí cụ thể và tổng hợp theo bảng giúp người phân tích hiểu rõ từng khía cạnh của doanh nghiệp so với các đối thủ.

3.2.1. Bảng 5 - Tổng quan kinh doanh:

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Số năm kinh doanh

     

Địa điểm

     

Tốc độ mở rộng

     

Nguồn vốn

     

Nhân viên có năng lực

     

Doanh thu

     

Chính sách đầu tư

     

3.2.2. Bảng 6 - Sản phẩm, dịch vụ

Tiêu chí sản phẩm, dịch vụ

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Lợi ích

     

Đặc điểm

     

Chất lượng

     

Trình bày

     

Dễ sử dụng

     

Độ bền

     

Sự tin cậy

     

Dịch vụ

     

Mẫu mã và cảm giác

     

Sự thích nghi

     

Hoạt động không có lỗi

     

Bảo hành

     

Giá cả

     

Yếu tố khác

     

3.2.3. Bảng 7 - Marketing

Tiêu chí Marketing

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Danh tiếng

     

Hình ảnh

     

Website

     

Chiến lược truyền thông

     

Quảng cáo

     

Sự nổi bật

     

Giá trị thương hiệu

     

Chiến lược giá

     

Quan hệ công chúng

     

Khả năng lan tỏa

     

Tốc độ lan tỏa

     

Dịch vụ khách hàng

     

3.2.4. Bảng 8 - Đổi mới/ Cải tiến:

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Chiến lược đổi mới

     

Mức độ đổi mới

     

Số dự án đối mới (trong 2 năm)

     

Tốc độ đổi mới

     

3.2.5. Bảng 9 - Bán hàng (Sales)

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Đội ngũ sales

     

Kênh bán hàng

     

Phễu bán hàng

     

Tài liệu bán hàng

     

Chiết khấu

     

Thương mại điện tử

     

Chính sách tín dụng

     

Các bước thanh toán

     

3.2.6. Bảng 10 - Mạng xã hội

Tiêu chí

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Chiến lược truyền thông MXH

     

Các tài khoản mạng xã hội

     

Lượt theo dõi Facebook 

     

Lượt theo dõi Twitter

     

Lượt theo dõi Instagram

     

Lượt theo dõi Google +

     

Lượt theo dõi LinkedIn

     

Youtube

     

Cập nhật mạng xã hội

     

Blog doanh nghiệp

     

Dịch vụ khách hàng

     

3.3. Bảng phân tích SWOT đối thủ cạnh tranh

Để phân tích SWOT, bạn có thể tham khảo 2 hình thức bảng dưới đây:

3.3.1. Bảng 11

 

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Điểm mạnh

Thế mạnh của doanh nghiệp?

     

Năng lực cốt lõi?

     

Nơi có doanh thu cao nhất?

     

Điểm yếu

Lĩnh vực đang né tránh?

     

Thiếu nguồn lực ở bộ phận nào?

     

Bộ phận nào có kết quả kém?

     

Lỗ ở giai đoạn nào?

     

Cần cải thiện ở đâu?

     

Cơ hội

Xu hướng có lợi nào?

     

Phân khúc đối thủ bỏ qua?

     

Công nghệ mới?

     

Nhu cầu khách hàng mới?

     

Thách thức

Chướng ngại cần vượt qua?

     

Đối thủ mạnh?

     

Đối thủ thành công?

     

Điều kiện kinh tế bất lợi?

     

Chính sách của chính phủ?

     

Thay đổi thị trường?

     

 

3.3.2. Bảng 12

 

Doanh nghiệp

Đối thủ cạnh tranh A

Đối thủ cạnh tranh B

Nhân tố bên trong

Điểm mạnh

Chất lượng vượt trội

     

Nguồn doanh thu cao nhất

     

Năng lực cốt lõi

     

Lợi ích chung

     

Điểm yếu

Thiếu năng lực

     

Nguồn doanh thu lỗ

     

Thâm hụt nguồn lực

     

Lĩnh vực có thể cải thiện

     

Nhân tố bên ngoài

Cơ hội

Cải tiến công nghệ

     

Tìm kiếm thêm nhu cầu của khách hàng

     

Khoảng trống của thị trường

     

Xu hướng yêu thích

     

Thách thức

Chướng ngại

     

Tình hình kinh tế

     

Chuyển hướng thị trường

     

Khu vực dễ tổn thương

     

Trên đây bài viết đã tổng hợp 12 mẫu bảng phân tích đối thủ cạnh tranh phổ biến nhất, giúp các bạn có công cụ trợ lực hữu hiệu trong quá trình phân tích đối thủ cạnh tranh. 

Tuy nhiên, để có thể tiến hành phân tích đối thủ cạnh tranh, bạn cần có được các thông tin chính xác về đối thủ. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ do tính bảo mật của nhiều doanh nghiệp. Bởi vậy, sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của CRIF D&B Việt Nam là một giải pháp lý tưởng. 

CRIF D&B Việt Nam cung cấp 2 giải pháp hữu ích dưới đây:

 • D&B Hoovers: Danh bạ doanh nghiệp toàn cầu, cung cấp những gói thông tin dữ liệu của hơn 120 triệu doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Nhờ đó, bạn có thể thu thập được các thông tin cơ bản của các doanh nghiệp trong những lĩnh vực nhất định cả trong và ngoài nước. 
 • Báo cáo BIR: Báo cáo thông tin doanh nghiệp cung cấp các thông tin chi tiết về doanh nghiệp như tình hình tài chính, quy mô, lịch sử hình thành…, giúp doanh nghiệp bạn có thông tin chính xác để phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh. 

Dịch vụ báo cáo BIR của CRIF D&B Việt Nam tối ưu hóa quá trình phân tích đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

Dịch vụ báo cáo BIR của CRIF D&B Việt Nam tối ưu hóa quá trình phân tích đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

 Để tìm hiểu chi tiết về giải pháp thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh thông minh, bạn có thể liên hệ trụ sở CRIF D&B Việt Nam: 

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết liên quan

Tin tức & sự kiện

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.