Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu để mở rộng kinh doanh, xuất khẩu

Sáng 14/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Liên minh chuyển đổi số DTS tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chiến lược khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu để mở rộng kinh doanh xuất khẩu”. Tham dự Hội thảo có Phó Giám đốc ITPC Nguyễn Tuấn; Giám đốc điều hành Liên minh DTS Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Hội thảo nhằm giúp lãnh đạo doanh nghiệp có những hiểu biết đúng như thế nào là dữ liệu có ích trong doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu; việc phân lớp các lớp dữ liệu phục vụ cho điều hành và mở rộng kinh doanh; cách tổ chức dữ liệu khoa học để khai thác hiệu năng dữ liệu hỗ trợ quyết định cho cấp quản lý; nắm các công cụ khai thác phân tích dữ liệu hiệu quả; biết các cơ hội ứng dụng công nghệ mới trong vận hành khai thác dữ liệu doanh nghiệp tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe diễn giả Phí Anh Tuấn, Chủ tịch PAT Consultant - Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM trình bày về làm thế nào để xác định dữ liệu có ích cho doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng của việc thu thập dữ liệu và xây dựng dữ liệu có ích cho doanh nghiệp. Phân lớp các lớp data trong doanh nghiệp giúp khai thác hiệu quả dữ liệu trong kinh doanh xuất nhập khẩu/mở rộng bán hàng; tổ chức xây dựng dữ liệu nền tảng (Master Data) bền vững; phân tích, khai thác dữ liệu phục vụ hỗ trợ quyết định cho doanh nghiệp.

Diễn giả Nguyễn Khánh Nhật, Founder & CEO STS - Phó Trưởng Ban Phát triển Bền vững - Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) chia sẻ những kinh nghiệm thu thập, phân tích dữ liệu cho ngành dệt may, những khó khăn ban đầu trong việc thu thập dữ liệu, giải pháp để khai thác cơ sở dữ liệu hiệu quả trong ngành dệt may.

Diễn giả Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Crif D&B Việt Nam trình bày về cách sử dụng dịch vụ phân tích dữ liệu để quản trị doanh nghiệp và mở rộng thị trường, bài trình bày của diễn giả đã giới thiệu về kho dữ liệu doanh nghiệp mà CRIF sở hữu mức độ bao phủ thông tin trên thế giới và Việt Nam, giải pháp tìm kiếm thông tin và các công cụ tìm kiếm thông tin phù hợp với lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động. Diễn giả đã dẫn chứng một trường hợp về việc 36 container hạt điều mất kiểm soát mới đây gây tổn thất về kinh tế cho DN, đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, cần tìm hiểu thông tin, kiểm tra và thẩm định thông tin về đối tác và nguồn cung cấp thông tin.          

Qua buổi Hội thảo, các đơn vị đã tiếp cận trực tiếp những kiến thức, thông tin hữu ích về chuyển đổi số trong việc quản lý dữ liệu, khai thác hiệu năng dữ liệu sẵn có... và lời khuyên của chuyên gia. Lắng nghe trực tiếp những gì có hiệu quả - những gì không có hiệu quả - khi nói đến việc triển khai và ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.