Tin tức & Sự kiện

04/07/2019

CRIF AG đã xem xét có bao nhiêu doanh nghiệp mới được thành lập trong quý đầu tiên của năm 2019 và có bao nhiêu công ty đã phá sản. Tổng cộng, 11.126 công ty đã được thành lập tại Thụy Sĩ trong thời gian này. Điều này thể hiện mức giảm 0,9% so với quý 2 năm 2018. 7.612 công ty đã bị xóa khỏi Sổ đăng ký thương mại trong cùng thời gian. Con số này cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.