Tại Thụy Sĩ, giảm 0,9% về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong quý II / 2019

CRIF AG đã xem xét có bao nhiêu doanh nghiệp mới được thành lập trong quý đầu tiên của năm 2019 và có bao nhiêu công ty đã phá sản. Tổng cộng, 11.126 công ty đã được thành lập tại Thụy Sĩ trong thời gian này. Điều này thể hiện mức giảm 0,9% so với quý 2 năm 2018. 7.612 công ty đã bị xóa khỏi Sổ đăng ký thương mại trong cùng thời gian. Con số này cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hầu hết các mục mới đã được đăng ký tại các bang của Zurich (1.995), Vaud (1.147) và Geneva (956). So sánh số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp với những người thành lập vào quý 2 năm 2018 cho thấy mức tăng trưởng cao nhất đã được trải nghiệm ở bang Zurich, với 56 công ty mới khởi nghiệp, tiếp theo là Valais với 37 và Basel-Stadt với 35 công ty mới.
Mặt khác, số lượng các công ty mới được thành lập ở các bang Ticino (-87), Zug (-77), Aargau (-50) và Lucerne (-34) giảm so với quý 2 của 2018.

So sánh giữa các công ty mới khởi nghiệp và danh mục đầu tư của các công ty tồn tại vào đầu năm cho thấy bang Appenzell Innerrhoden có mức tăng trưởng ròng cao nhất, ở mức 2,1%, tiếp theo là các bang của Vaud (1,9%), và Lucerne, Valais và Thurgau với 1,8% mỗi loại.

Nhìn vào các lĩnh vực riêng lẻ cho thấy các công ty khởi nghiệp thường xuyên nhất trong lĩnh vực tư vấn quản lý (896), tiếp theo là ngành xây dựng (883) và thương mại bán lẻ (824). Số lượng thanh lý lớn nhất đã được trải nghiệm bởi thương mại bán lẻ (836), tiếp theo là ngành xây dựng (664) và ngành bán buôn (646).

Các lĩnh vực có mức tăng trưởng ròng cao nhất là tư vấn quản lý (473), thương mại bất động sản (340) và ngành y tế (312). Đã có sự giảm số lượng doanh nghiệp trong thương mại bán buôn (-80), lĩnh vực bảo hiểm (-33) và sản xuất vật liệu in (-17).

Về quy trình khảo sát
Chúng tôi đã xem xét tất cả các doanh nghiệp mới được đăng ký vào Sổ đăng ký thương mại trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2019, cùng với tất cả các doanh nghiệp đã bị xóa khỏi Sổ đăng ký thương mại trong cùng thời gian. Ví dụ, một doanh nghiệp có thể bị xóa tự động vì lý do chính thức khi công ty bị giải thể, khi chấm dứt thủ tục phá sản, khi hết thời hạn thanh khoản, trong trường hợp sáp nhập hoặc khi công ty bị đóng cửa nếu không có bất kỳ sắp xếp kế tiếp.

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.