GIẢI PHÁP ĐẦU CUỐI

Trong một môi trường kinh doanh đầy thách thức và ngày càng phát triển, các giải pháp công nghệ và phần mềm phải hỗ trợ chuyển đổi bằng cách đẩy nhanh triển khai chiến lược, thúc đẩy đổi mới và tạo điều kiện thay đổi.

Nền tảng quản lý tín dụng CRIF là một giải pháp đầu cuối cho phép tăng trưởng và đổi mới trong quản lý tín dụng, dựa trên ba yếu tố chính:

  • Quy trình kinh doanh nhúng

Nền tảng quản lý tín dụng CRIF tận dụng các thực tiễn tốt nhất trong quản lý tín dụng được thực hiện bởi CRIF trên toàn thế giới. Thư viện các quy trình nhúng trong giải pháp là kết quả của những cải tiến liên tục nhằm hợp lý hóa, phát triển và cải thiện chuỗi giá trị tín dụng. Nền tảng này đảm bảo đầy đủ các giai đoạn tín dụng từ tham gia đến quản lý thu thập và phục hồi. Các công cụ và phương pháp quản lý rủi ro tốt nhất như định giá dựa trên rủi ro, ltrs 9, phân tích hướng tới tương lai cũng được tích hợp để tối ưu hóa việc quản lý rủi ro và các quy định.

  • Phương pháp bricks và agile

Nền tảng này cung cấp chức năng, là các mô-đun quy trình kinh doanh tiêu chuẩn tận dụng các thực tiễn tốt nhất được phát triển trên thị trường. Nhờ tiêu chuẩn kinh doanh này, một loạt sự tham số hóa là có thể, do đó đẩy nhanh việc thực hiện và phát triển nền tảng hơn nữa. Đồng thời, nền tảng này cho phép tích hợp các tính năng tùy chỉnh đại diện cho giá trị và trải nghiệm đặc biệt của từng khách hàng.

  • Công cụ thông tin

Tính khả dụng của dữ liệu và chất lượng dữ liệu đã được chứng minh là chìa khóa cho một doanh nghiệp tín dụng thành công. Chưa bao giờ có quy định thúc đẩy các tổ chức tài chính một cách nghiêm ngặt như vậy để đảm bảo rằng thông tin có sẵn trong toàn bộ quá trình tín dụng là đầy đủ, nhất quán và đơn giản để thu thập.

Nền tảng này được hỗ trợ bởi Mô hình Dữ liệu CRIF dưới dạng một kho lưu trữ, nơi dữ liệu được lưu trữ theo quy trình chất lượng, được sử dụng trong bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi giá trị tín dụng. Kho lưu trữ rộng và chuyên sâu, linh hoạt (mô hình dữ liệu có thể thêm / xóa thông tin) và tuân thủ quy định (tức là Gdpr, Psd2 và Anacredit).

Mô hình dữ liệu CRIF không chỉ hỗ trợ các quy trình tín dụng, mà còn quản trị tín dụng thông qua khả năng đối chiếu quan điểm của Cro, Cfo và Clo. Một ứng dụng bổ sung gần đây là tạo ra băng dữ liệu Khoản vay cho các nhu cầu giám sát liên quan đến các khoản nợ xấu.

 

Liên hệ với CRIF D&B Việt Nam để được tư vấn:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.