Dự án dữ liệu cho giải pháp mua hàng

Lý do tại sao và làm thế nào?

Thế giới hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp đang trở nên phức tạp và cạnh tranh hơn. Cách tiếp cận truyền thống trong nghiên cứu khách hàng, nhà cung cấp và đối thủ cạnh tranh là không hiệu quả và quá tốn thời gian. Chúng tôi có cơ sở dữ liệu kinh doanh lớn nhất thế giới và có thể giúp bạn có một giải pháp phù hợp phục vụ cho các yêu cầu của riêng bạn.

CRIF D&B đã tạo ra sản phẩm dự án dữ kiệu để tập hợp dữ liệu tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu của khách hàng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu có sẵn, dữ liệu đã xử lý và dữ liệu điều tra của chúng tôi.

ĐIỂM NỔI BẬT

Phương pháp tiếp cận mới để quản lý và làm chủ dữ liệu nhận dạng doanh nghiệp

Phương pháp tiếp cận mới để quản lý và làm chủ dữ liệu nhận dạng doanh nghiệp

  • Phương pháp đăng ký đầu tiên
  • Truyền thông xã hội
  • Nguồn đa dạng
  • Bảo trì tập tin cấp tiến
  • Khám phá trang web
  • Xử lý hiệu quả

Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu có sẵn và dữ liệu đã xử lý để phục vụ các yêu cầu cụ thể của bạn:

  • Đối với khách hàng: Danh sách khách hàng tiềm năng được phân loại theo mã ngành và doanh thu bán hàng. CRIF D & B có thể thảo luận về một dự án dịch vụ điều tra để đưa ra danh sách theo yêu cầu của bạn
  • Đối với nhà cung cấp: Danh sách các nhà cung cấp tiềm năng được phân loại theo mã ngành và doanh thu bán hàng. CRIF D & B có thể thảo luận về một dự án dịch vụ điều tra để đưa ra danh sách theo yêu cầu của bạn
  • Đối với đối thủ cạnh tranh: Danh sách các nhà cung cấp tiềm năng được phân loại theo mã ngành và doanh thu bán hàng. CRIF D & B có thể thảo luận về một dự án dịch vụ điều tra để đưa ra danh sách theo yêu cầu của bạn

 

 

Đăng nhập để xem

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.