Đánh giá tín dụng doanh nghiệp với xếp hạng D&B Rating

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp giúp hỗ trợ ra quyết định hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đánh giá chính tiêu chí này một cách chính xác. Chính vì vậy, D&B Rating ra đời.

Nó là một công cụ tuyệt vời giúp đánh giá tín dụng doanh nghiệp chính xác, hỗ trợ các nhà quản lý, nhà đầu tư quản trị được rủi ro hợp tác kinh doanh.

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp bằng D&B Rating

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp bằng D&B Rating

1. Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là gì?

Tín dụng doanh nghiệp là những khoản cho vay tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như bổ sung vốn, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư khác.

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp cho thấy khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ ngân hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là thông qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để đánh giá độ tin cậy, rủi ro tín dụng của doanh nghiệp đó, giúp cho các đối tác định đầu tư, nhà cung cấp cũng như đối thủ cạnh tranh ra được quyết định kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro hợp tác kinh doanh.

 

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là gì?

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là gì?

2. D&B Rating là gì?

D&B Rating là một đánh giá tổng thể về sức mạnh tài chính và uy tín tín dụng của một công ty, dựa trên các thông tin trong báo cáo tài chính được Dun & Bradstreet cung cấp.

D&B Rating là một phần trong hồ sơ doanh nghiệp D&B của một doanh nghiệp, có thể được sử dụng bởi người cho vay, nhà cung cấp và đối tác tiềm năng để giúp đánh giá uy tín doanh nghiệp đó, quản lý rủi ro khi hợp tác.

D&B Rating là gì?

D&B Rating là gì?

D&B Rating gồm 2 phần:

 • Chỉ số sức mạnh tài chính: phản ánh quy mô của doanh nghiệp dựa trên giá trị hoặc vốn chủ sở hữu; các doanh nghiệp đã cung cấp báo cáo tài chính cho D&B mới có số liệu này; xếp từ H đến 5A. Cụ thể:

Phân loại sức mạnh tài chính theo D&B

Phân loại sức mạnh tài chính theo D&B

Cấp cao nhất là 5A là các công ty có giá trị ròng trên 437 tỷ 432 triệu đồng. Cấp thấp nhất là H là các công ty có giá trị ròng chỉ dưới 26 triệu đồng.

 • Chỉ số rủi ro: thể hiện uy tín tín dụng của doanh nghiệp; được thu thập thường xuyên, bao gồm lịch sử thanh toán, thông tin tài chính, hồ sơ công khai, số năm hoạt động và các yếu tố khác; từ 1 đến không xác định.

Chỉ số rủi ro thể hiện uy tín tín dụng doanh nghiệp

Chỉ số rủi ro thể hiện uy tín tín dụng doanh nghiệp

Doanh nghiệp đáng tin cậy nhất có điểm 1. Công ty không có đủ thông tin để đánh giá sẽ xếp hạng ở mức Undetermined (Không xác định).

3. Tại sao cần D&B Rating khi đánh giá tín dụng doanh nghiệp?

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp không thể tự bỏ tiền ra mua mà thường do 1 bên thứ 3 uy tín; dựa trên thông tin doanh nghiệp tự cung cấp (có kiểm chứng), hồ sơ công khai và thông tin liên quan khác về công ty. Qua đó, D&B là giải pháp lý tưởng để đánh giá tín dụng doanh nghiệp:

D&B Rating là giải pháp lý tưởng để đánh giá tín dụng doanh nghiệp

D&B Rating là giải pháp lý tưởng để đánh giá tín dụng doanh nghiệp

 • D&B Rating được tin tưởng và sử dụng trên toàn cầu để đánh giá uy tín tín dụng của doanh nghiệp. Có tới 90% công ty trong danh sách Fortune 500 toàn cầu là khách hàng.
 • D&B Rating cung cấp cái nhìn tổng thể về mức độ tín nhiệm của một doanh nghiệp cho người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác.
 • D&B rating kết hợp quy mô của công ty và thông tin bảng cân đối kế toán để tạo ra xếp hạng tổng thể cho uy tín tín dụng của doanh nghiệp, giúp người xem nhanh chóng đánh giá quy mô công ty và đánh giá tín dụng doanh nghiệp 1 cách tổng thể, hiểu được tất cả thông tin trong báo cáo tín dụng kinh doanh bằng cách đưa ra dấu hiệu tổng thể về độ tin cậy của công ty.

4. Làm cách nào để có được D&B Rating của một doanh nghiệp?

D&B Rating có trong báo cáo thông tin doanh nghiệp BIR do CRIF D&B Việt Nam cung cấp. Do đó, bạn chỉ cần sử dụng dịch vụ báo cáo thông tin BIR để có được D&B Rating, đánh giá tín dụng doanh nghiệp tin cậy.

Ngoài D&B Rating, báo cáo thông tin doanh nghiệp BIR của CRIF D&B Việt Nam còn cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác như:

 • Xu hướng thanh toán.
 • Chi tiết đăng ký công ty.
 • Phí đăng ký công ty.
 • Cơ cấu doanh nghiệp gồm cổ đông, giám đốc, công ty liên quan.
 • Báo cáo tài chính.
 • Hoạt động kinh doanh.
 • Điều khoản giao dịch.
 • Kiện tụng.

Đây đều là thông tin quan trọng giúp đối tác, nhà cung cấp, người tiêu dùng và chính các cấp quản lý cần để đưa ra quyết định thông minh và chính xác hơn, giảm thiểu những rủi ro không cần thiết.

Để được liên hệ tư vấn kỹ hơn về D&B Rating và báo cáo BIR để đánh giá tín dụng doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết liên quan

Tin tức & sự kiện

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.