Doanh nghiệp Việt tích cực đầu tư ra nước ngoài

Dù Covid-19 phức tạp, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn đăng ký mới và tăng thêm, vẫn tăng tới 74% cùng kỳ.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, gồm vốn cấp mới và tăng thêm, đạt 575 triệu USD, tăng gần 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, 40 dự án đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt 150,1 triệu USD (bằng 68,7% so với cùng kỳ) và 13 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 424,9 triệu USD (gấp 3,8 lần).

Các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ chiếm tỷ trọng lớn nhất với ba dự án điều chỉnh vốn, tổng quy mô cấp mới và tăng thêm đạt 270,8 triệu USD. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 151 triệu USD, tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ.

Mỹ là điểm đến dẫn đầu trong 8 tháng đầu năm với ba dự án đầu tư mới và hai dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 303 triệu USD, tương đương gần 53% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,4 triệu USD. Lào và Canada ghi nhận vốn đầu tư đạt 47,8 triệu và 32,1 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/8, Việt Nam đã có 1.428 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 21,8 tỷ USD.

Nguồn: https://vnexpress.net/doanh-nghiep-viet-tich-cuc-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-4348282.html

Liên hệ với CRIF D&B Việt Nam để được tư vấn:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.