MỘT LĨNH VỰC MỚI CHO CHUYỂN ĐỔI DỊCH VỤ VÀ PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN

Ranh giới doanh nghiệp đang dần biến mất. Các nhà bán lẻ đang tham gia vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, các tiện ích đang trở thành nhà cung cấp hàng hóa và các ngân hàng ngày càng tận dụng dữ liệu để tư vấn và giải quyết các nhu cầu mới của khách hàng.
Công nghệ và làn sóng quy định (Psd2, Gdpr, v.v.), đang tạo ra những người chơi mới trong thị trường dịch vụ tài chính như fintech và các công ty cho vay ngang hàng cũng như các hệ sinh thái mới.
Khả năng điều chỉnh để thay đổi môi trường sẽ trở thành điểm mấu chốt. Điều này sẽ liên quan đến:

  • Hoạch định lại mô hình kinh doanh của các doah nghiệp như là lĩnh vực cạnh tranh, đáp ứng ngành nào, và chuỗi cung ứng nào
  •  Phân nhóm khách hàng để hiểu rõ hơn về như cầu khách hàng trong tương lai
  •  Tạo điều kiện để phục vụ khách hàng tốt hơn
  •  Xác định các kết nối, liên kết mới trong chuỗi cung ứng

Các chiến lược kinh doanh này được gắn vào mô hình hoạt động CRIF, điều này khiến CRIF không bao giờ từ bỏ bộ mặt thị trường vô giá và khác biệt, cũng như một tổ chức được trao quyền để phân phối, dựa vào:

  • Liên tục đổi mới trong việc xây dựng các dịch vụ mới và đơn giản hóa các quy trình nội bộ để tạo giá trị độc đáo và khác biệt. Sự công nhận của đề xuất vượt ra ngoài các bên liên quan, ảnh hưởng tích cực đến toàn bộ thị trường và hệ thống
  •  Hợp tác cởi mở, phối hợp các nguồn năng bên trong và bên ngoài để hỗ trợ một hệ sinh thái, vừa để cải thiện việc nắm bắt nhu cầu cũng như tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cung cấp
  • Sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm đón đầu và tạo ra làn sóng mới nhất để phục vụ từng khách hàng theo thói quen sử dụng dịch vụ (kỹ thuật số và sử dụng thực tế) và thanh toán (kỹ thuật số và sử dụng thực tế)

Dịch vụ chuyển đổi CRIF
Tận dụng hơn 30 năm kinh doanh với các công ty tài chính, bảo hiểm, tiện ích và viễn thông, CRIF hỗ trợ khách hàng giải quyết các thách thức chuyển đổi của họ và chiến thắng trong môi trường cạnh tranh mới, thông qua:

  • Kiến thức chuyên sâu về ngành và lĩnh vực kinh doanh, để phát triển tốt hơn toàn bộ chuỗi giá trị cũng như cho phép hợp lực giữa các ngành
  • Khả năng để phân tích và dự đoán cấp độ tiếp theo của đề xuất giá trị nhờ các kỹ thuật phân tích sáng tạo như phân tích nâng cao, học máy, trí tuệ nhân tạo
  • Sự đổi mới, phương pháp luận và các giải pháp chuẩn bị sẵn cũng như một dịch vụ để giảm các khoản đầu tư trả trước và đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường

Cơ chế quản lý rủi ro của CRIF, được xây dựng qua nhiều thập kỷ hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc quản lý rủi ro và quy định tín dụng, đảm bảo tính bền vững của các chiến lược tăng trưởng tín dụng đồng thời giải quyết các tác động và cơ hội của các quy định mới.

Liên hệ với CRIF D&B Việt Nam để được tư vấn:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.