.

Phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng - CRIF D&B Việt Nam

Phân tích đối thủ cạnh tranh có thể giúp các ngân hàng đưa ra được chiến lược phát triển phù hợp với ngân hàng của mình. Bạn hãy cùng CRIF D&B Việt Nam tìm hiểu cách thức thực hiện và một số lưu ý khi phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng qua bài viết sau.

1. Lợi ích khi phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng

Nhận biết - Khi phân tích được đối thủ cạnh tranh với ngân hàng của mình, bạn sẽ biết được mình đang cạnh tranh với ai; họ đang cung cấp những sản phẩm, dịch vụ gì. Bạn cũng nắm bắt được các kênh phân phối, cấp độ dịch vụ của đối thủ.

Thấu hiểu - Khi tiếp tục phân tích sâu hơn về đối thủ, bạn sẽ chuyển từ lợi ích nhận biết sang hiểu, thậm chí là hiểu sâu sắc, thấu hiểu và có cái nhìn tổng quan về bối cảnh cạnh tranh giữa ngân hàng mình và đối thủ. Chỉ khi bạn hiểu rõ về đối thủ thì bạn mới có thể có những phản ứng kịp thời, những chiến lược phát triển thích hợp để cạnh tranh.

Phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng mang lại nhiều lợi ích

Phân tích đối thủ cạnh tranh giúp ngân hàng nhận biết, thấu hiểu đối thủ, từ đó sẽ thích ứng với những đòi hỏi từ thị trường

Thích ứng - Qua sự nhận biết và thấu hiểu về đối thủ, bạn sẽ có thêm các căn cứ và góc nhìn để quy chiếu về chính các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng mình. Từ đó bạn sẽ tìm ra được cách thích ứng phù hợp để cạnh tranh với đối thủ, thu hút khách hàng và xa hơn là chiếm lĩnh thị trường ngành ngân hàng.  

2. Phân tích cạnh tranh ngân hàng cần đạt được điều gì?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngành ngân hàng rất gay gắt với nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, quá trình phân tích cạnh tranh cần giúp các ngân hàng có thể hiểu sâu sắc về các đối thủ hoạt động trong ngành và sự vận hành, thay đổi, phát triển của toàn ngành.

Khi phân tích cạnh tranh ngân hàng, bạn cần giải đáp, hiểu sâu sắc các vấn đề như:

 • Ngân hàng của bạn đang làm gì tốt hơn đối thủ, có lợi thế cạnh tranh gì?
 • Đối thủ đang làm gì tốt hơn bạn?
 • Các xu hướng phát triển của ngành ngân hàng hiện nay như thế nào?
 • Đối thủ đang điều chỉnh những gì để thích ứng với các xu hướng phát triển?
 • Đối thủ đang sử dụng chiến lược truyền thông, tiếp thị nhấn mạnh đến yếu tố, nội dung nào?
 • Đối thủ đang mắc phải những sai lầm nào khiến họ suy yếu, suy giảm khả năng cạnh tranh?
Quá trình phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng cần được thực hiện chi tiết

Quá trình phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng cần được thực hiện chi tiết, trên nhiều khía cạnh

3. Các bước phân tích đối thủ cạnh tranh trong ngành ngân hàng

Để phân tích cạnh tranh ngành ngân hàng, bạn sẽ cần thực hiện 4 bước: xác định đối thủ; thu thập thông tin; lập bảng phân tích và cuối cùng là lập báo cáo phân tích cạnh tranh.

3.1. Xác định đối thủ cạnh tranh của ngân hàng mình là ai

Để phân tích đối thủ cạnh tranh với ngân hàng của mình, bạn có thể lên một danh sách các đối thủ phù hợp với các tiêu chí như:

 • Phạm vi hoạt động - Bạn có thể phân loại đối thủ ra thành đối thủ cạnh tranh trong ngành và ngoài ngành. Cạnh tranh trong ngành là các đối thủ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tương tự bạn. Cạnh tranh ngoài ngành là các đối thủ có thể không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giống bạn nhưng có khả năng giải quyết các vấn đề, thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng giống bạn, thay thế được cho bạn.
 • Lãnh thổ - Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể ở trong nước hoặc ở nước ngoài.
 • Quy mô hoạt động - Đối thủ có quy mô lớn và quy mô nhỏ.
 • Vốn chủ sở hữu - Đối thủ có 100% vốn nước ngoài; 100% vốn trong nước hay ngân hàng liên doanh.
 • Đối thủ trực tiếp - Là các ngân hàng lớn hoặc các ngân hàng có mức tăng trưởng cao, có chiến lược phát triển thành công. Đối thủ trực tiếp đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ tương tự bạn nhưng với chất lượng khác nhau và hoàn toàn có thể thay thế cho sản phẩm, dịch vụ của bạn.
 • Đối thủ gián tiếp - Là các tổ chức khác như các công ty tài chính phi ngân hàng. Họ không cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giống bạn nhưng có thể thay thế bạn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
 • Đối thủ tiềm ẩn - Là các ngân hàng, tổ chức chưa tham gia thị trường nhưng có khả năng gia nhập bất cứ khi nào và cạnh tranh với bạn.
Ngân hàng cần phân tích và xác định đúng đối thủ cạnh tranh của mình

Ngân hàng cần xác định đúng đối thủ cạnh tranh của mình là ai

3.2. Thu thập thông tin từ các ngân hàng đối thủ

Các nguồn để thu thập thông tin về ngân hàng đối thủ bạn có thể tham khảo như:

 • Báo cáo hàng năm;
 • Tài liệu giới thiệu về sản phẩm cạnh tranh;
 • Tạp chí, các ấn phẩm nội bộ của đối thủ;
 • Thông tin báo chí ngành tài chính - ngân hàng trong và ngoài nước;
 • Lịch sử phát triển của đối thủ;
 • Quảng cáo;
 • Niên giám ngân hàng;
 • Bài viết, các chia sẻ của nhân sự cấp cao đối thủ;
 • Báo cáo từ các chi nhánh của đối thủ;
 • Báo cáo về khách hàng của đối thủ
 • Báo cáo về các nhà cung cấp của đối thủ;
 • Thông tin về các cố vấn của đối thủ;
 • Báo cáo của các tổ chức chứng khoán;
 • Thông tin từ các hiệp hội ngành nghề tài chính - ngân hàng;
 • Bản phân tích dịch vụ của đối thủ;
 • Tuyển dụng lại nhân viên của đối thủ;
 • Hợp tác với các cố vấn đã nghỉ việc tại đối thủ
Thu thập thông tin về đối thủ là một trong những bước phân tích cạnh tranh của ngân hàng

Ngân hàng có thể thu thập thông tin của đối thủ từ nhiều nguồn khác nhau

Khi đã xác định được các nguồn thu thập thông tin về đối thủ, chúng ta tiếp tục xác định các thông tin cần thu thập gồm những gì. Bạn có thể tham khảo các thông tin cần thu thập như:

 • Tên của đối đối thủ;
 • Số lượng các chi nhánh;
 • Thông tin lãnh đạo, nhân sự quan trọng của đối thủ;
 • Số lượng nhân viên;
 • Đặc điểm nhân viên;
 • Cơ cấu tổ chức;
 • Cơ cấu bộ phận kinh doanh;
 • Tình hình tài chính;
 • Tỷ lệ tăng trưởng;
 • Triển vọng phát triển;
 • Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ cả về giá cả và chất lượng;
 • Thị phần của đối thủ;
 • Quảng cáo của đối thủ;
 • Các chương trình khuyến mãi;
 • Phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đối thủ;
 • Danh sách khách hàng của đối thủ;
 • Thị trường đối thủ đang tập trung;
 • Quá trình nghiên cứu, phát triển của đối thủ;
 • Các hoạt động tiêu biểu;
 • Kế hoạch hoạt động;
 • Hiệu quả hoạt động;
 • Quy mô năng lực;
 • Khả năng tăng cường vốn;
 • Các đơn vị cung ứng;
 • Quy trình kiểm soát

Khi bạn càng thu thập được nhiều thông tin chính xác về đối thủ thì bạn sẽ càng xác định được rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của đối thủ là gì. Từ đó, bạn có thể phát huy các thế mạnh; tận dụng cơ hội; khắc phục điểm yếu; lường trước, dự phòng các thách thức để tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng mình so với đối thủ.

3.3. Lập bảng phân tích các ngân hàng đối thủ

Sau khi xác định các tiêu chí và thu thập được thông tin về ngân hàng đối thủ, bạn hãy tổng hợp các thông tin này thành bảng phân tích cạnh tranh. Thông tin chỉ có giá trị khi được chuyển hóa thành các dữ liệu có ý nghĩa với ngân hàng của bạn. Bạn có thể tham khảo 12 mẫu bảng phân tích đối thủ cạnh tranh của Crif D&B Việt Nam.

3.4. Lập báo cáo phân tích cạnh tranh của ngân hàng

Lúc này, bạn đã có một bảng phân tích đối thủ cạnh tranh hoàn chỉnh. Tiếp theo, bạn hãy hoàn thiện đầy đủ báo cáo phân tích và đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp cho ngân hàng của mình. Bạn có thể tham khảo cách thực hiện báo cáo cạnh tranh và những lưu ý khi lập báo cáo cạnh tranh từ Crif D&B Việt Nam.

4. Phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng hiệu quả với dịch vụ của CRIF D&B Việt Nam

CRIF D&B Việt Nam là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ báo cáo phân tích cạnh tranh ngành ngân hàng hàng đầu hiện nay. CRIF D&B Việt Nam cung cấp dịch vụ báo cáo BIR và D&B Hoovers sẽ hỗ trợ ngân hàng của bạn đắc lực.

Báo cáo BIRbáo cáo thông tin về doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc trên thế giới. Các ngân hàng có thể sử dụng BIR để có thêm các thông tin nhanh chóng, chính xác về một doanh nghiệp, tổ chức cụ thể. Từ đó, ngân hàng của bạn sẽ có căn cứ thiết lập chiến lược phát triển, cạnh tranh hợp lý với các đối thủ. Ngân hàng của bạn cũng có thể dùng BIR để giảm thiểu rủi ro khi cho vay với các công ty có khả năng phát triển yếu kém, khả năng thanh toán thấp.

Báo cáo thông tin doanh nghiệp hỗ trợ phân tích đối thủ cạnh tranh của ngân hàng

Sử dụng báo cáo BIR giúp tăng tính hiệu quả phân tích đối thủ cạnh tranh ngân hàng

Còn D&B Hoovers là dịch vụ cung cấp danh bạ doanh nghiệp toàn cầu. Ngân hàng của bạn sẽ nhận được thông tin về các khách hàng, đối tác tiềm năng cho ngân hàng của mình.

Để nhận được tư vấn nhanh chóng, kịp thời giúp phân tích đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng, bạn có thể liên hệ với CRIF D&B Việt Nam. Đội ngũ CRIF D&B Việt Nam rất vinh dự và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển ngân hàng của bạn.

CRIF D&B Việt Nam

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết liên quan

Tin tức & sự kiện

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.