Công cụ theo dõi gián đoạn thương mại do COVID-19 của D&B

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia và gây ra nhiều hạn chế cũng như làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Với diễn biến lây lan nhanh của dịch bệnh, các doanh nghiệp cần có các thông tin chi tiết về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các quốc gia, thị trường và doanh nghiệp trên toàn cầu. Nếu có thể  truy cập vào nguồn dữ liệu đáng tin cậy, xác thực thì doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ sở vũng chắc hơn nhiều để đưa ra các quyết định trong việc đầu tư kinh doanh.

Công cụ theo dõi gián đoạn thương mại do COVID-19, lấy từ dữ liệu Đám mây D&B, là tập hợp dữ liệu của hàng trăm triệu doanh nghiệp trên toàn cầu, cung cấp cái nhìn kinh tế vĩ mô nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá những rủi ro có thể phát sinh. Được cập nhật hàng tuần, công cụ theo dõi minh họa tác động của đại dịch đối với khả năng vận hành, tạo doanh thu của các doanh nghiệp và khả năng giám sát nhân viên trong công việc.

Công cụ theo dõi gián đoạn thương mại do COVID-19

Để sử dụng xin mời truy cập vào đường link sau và theo dõi những hướng dẫn sử dụng công cụ: https://public.tableau.com/profile/dnbanalytics#!/vizhome/DB-COVIDImpactAnalysis/WorldMap

Cách sử dụng công cụ:

 • Rê chuột qua các phần:
  • Mục Quốc gia (“Country”) để xem phần trăm ảnh hưởng so với phần còn lại của thế giới và phần trăm các doanh nghiệp/doanh thu/nhân viên của quốc gia đó.
  • Mục Bang/Tỉnh (“State/province”) để xem phần trăm ảnh hưởng đến doanh nghiệp/nhân viên của mình.
  • Mục Hạt (“County”) (cho nước Mỹ) để xem phần trăm ảnh hưởng đến doanh nghiệp/nhân viên của mình.
 • Chi tiết từng quốc gia: nhấp chuột vào mục quốc gia, sau đó nhấp chuột vào mục Bang/Tỉnh để xem dữ liệu Bang/Tỉnh và rê chuột để xem chi tiết.
 • Chi tiết bang cho nước Mỹ: nhấp chuột vào mục Quốc gia, sau đó nhấp chuột vào mục tiểu bang, rồi nhấp chuột vào các hạt để xem dữ liệu của từng hạt và rê chuột để xem chi tiết.
 • Thoát chế độ xem quốc gia hoặc tiểu bang: nhấp chuột vào cửa sổ bản đồ thế giới (“World Map”) hoặc bản đồ quốc gia (“Country Map”).
 • Các trường hợp COVID-19 toàn cầu: xu hướng về tỷ lệ nhiễm và tử vong theo quốc gia cho phép người dùng xem xét vị trí của các đối tác kinh doanh và lòng tin của người tiêu dùng tiềm năng hoặc những quy định của chính phủ trong việc đưa ra quyết định.
 • Vị rí của nhóm các công ty/doanh nghiệp bị gián đoạn: Xác định tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp được liên kết trực tiếp qua 50.1% quyền sở hữu với các doanh nghiệp ở cùng thị trường hoặc các thị trường khác – thông qua thông tin chi tiết về mối liên hệ toàn cầu của D&B – để có cái nhìn đầy đủ hơn về ảnh hưởng từ những quy định của chính phủ lên sự phát triển doanh nghiệp.
 • Sức mạnh tài chính của công ty: Xác định nơi mà mô hình D&B dự đoán mức độ ngày càng tăng của việc thanh toán chậm hoặc phá sản giữa các doanh nghiệp.
 • Rủi ro gián đoạn trong ngành: 5 cấp độ rủi ro được hình thành khi những quy định của chính phủ được thực hiện và những thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Sự gián đoạn hiện tại của một số ngành được thể hiện ở bảng sau:

Rất cao

Cao

Trung bình

Thấp

Rất thấp

 • Ăn uống
 • Địa điểm giải trí công cộng
 • Bán lẻ
 • Du lịch và Y tế
 • Quảng cáo
 • Xuất bản
 • Giải trí công cộng và phim
 • Bác sĩ chuyên khoa
 • Dịch vụ chăm sóc cây, làm vườn
 • Dịch vụ sân bay
 • Sản xuất không thiết yếu
 • Ngân hàng thương mại
 • Bệnh viện đa khoa
 • Cơ sở sản xuất thực phẩm
 • Bán lẻ
 • Cửa hàng tạp hóa
 • Tiện ích công cộng
 • Đài truyền hình/ Đài phát thanh
 • Tiện ích khác

Với những tính năng trên của công cụ theo dõi gián đoạn thương mại do Covid-19, các doanh nghiệp cần sử dụng nó như một kho dữ liệu để tra soát, đối chiếu thông tin và tính hình kinh doanh của đối tác, khách hàng để có thể đưa ra những quyết định trong kinh doanh, nhất là đối với nhóm doanh nghiệp nước ngoài như Châu Âu, Châu Mỹ, nơi mà dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và kinh tế.

Nguồn: https://www.dnb.com/perspectives/coronavirus-info/coronavirus-business-impact.html

CRIF D&B Việt Nam là đơn vị độc quyền cung cấp công cụ theo dõi gián đoạn thương mại do Covid-19. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết khác

Tư vấn

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.