Đánh giá năng lực doanh nghiệp trong kinh doanh

Đánh giá năng lực doanh nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện. CRIF D&B Việt Nam sẽ giúp quý doanh nghiệp tìm hiểu kỹ hơn về giải pháp đánh giá năng lực doanh nghiệp trong kinh doanh hiệu quả, chính xác nhất trong bài viết dưới đây. 

1. Đánh giá năng lực doanh nghiệp là gì?

Năng lực doanh nghiệp là khả năng sử dụng các nguồn lực đã được kết hợp một cách có mục đích để đạt được một trạng thái mục tiêu mong muốn. Cụ thể, các nguồn lực vô hình và hữu hình được kết hợp và triển khai thông qua các hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp thì được gọi là năng lực.

Đánh giá năng lực doanh nghiệp là đánh giá khả năng quản trị các quy trình hoạt động bên trong để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm 4 cách đánh giá môi trường bên trong của doanh nghiệp để hiểu hơn về các đánh giá các nguồn lực này.

Đánh giá năng lực doanh nghiệp là gì

Đánh giá năng lực doanh nghiệp là đánh giá khả năng quản trị các quy trình hoạt động bên trong để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp

2. Tại sao phải đánh giá năng lực doanh nghiệp?

Năng lực của mỗi doanh nghiệp thể hiện khả năng làm được việc này hay việc khác của doanh nghiệp đó. Bởi vậy, đánh giá năng lực doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng.

Ý nghĩa của việc đánh giá năng lực doanh nghiệp:

  • Khi đánh giá năng lực doanh nghiệp dành cho bản thân doanh nghiệp: Giúp xác định được nguồn gốc sản sinh ra lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, từ đó đưa ra các phương án phát huy tối ưu lợi thế đó hơn.
  • Khi doanh nghiệp đánh giá năng lực doanh nghiệp khác:
    • Với doanh nghiệp đối tác: Giúp xác định những lợi thế của doanh nghiệp đối tác, hỗ trợ đưa ra quyết định hợp tác chính xác, thông minh hơn.
    • Với nhà cung cấp: Giúp đánh giá khả năng cung cấp lợi thế khác biệt của nhà cung cấp đó so với nhà cung cấp khác, hỗ trợ việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp hợp lý, tối ưu nhất.
    • Với đối thủ cạnh tranh: Giúp doanh nghiệp bạn hiểu hơn về năng lực đối thủ cạnh tranh, hiểu tiềm lực của họ ở đâu, hỗ trợ giúp cải tổ doanh nghiệp, học hỏi, đưa ra sáng kiến, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.
Ý nghĩa việc đánh giá năng lực doanh nghiệp

Đánh giá năng lực doanh nghiệp hỗ trợ đắc lực cho việc đưa ra quyết định kinh doanh tốt nhất

3. Các chỉ số quan trọng trong đánh giá năng lực doanh nghiệp

Khi đánh giá năng lực của doanh nghiệp, cần quan tâm đến bộ 2 chỉ số là năng lực tài chính và năng lực thực hiện:

  • Năng lực tài chính: Phản ánh năng lực của 1 doanh nghiệp dựa trên các chỉ số kết quả hoạt động trên phương diện tài chính (KRI - Key Result Indicators).
  • Năng lực thực hiện: Phản ánh năng lực của doanh nghiệp dựa trên các chỉ số khả năng tác nghiệp (KPI - Key Performance Indicators) thuộc 5 nhóm: Marketing/Bán hàng, Nhân sự, Công nghệ, Quản trị/Điều hành, Tổ chức/Tác nghiệp, thể hiện trong báo cáo “Chỉ số kinh doanh - Năng lực thực hiện”.

Tham khảo thêm: 5 điều cần biết khi đánh giá NĂNG LỰC TÀI CHÍNH doanh nghiệp.

Chỉ số KPIs và KRIs

KPI và KRI đều rất quan trọng khi đánh giá năng lực của tổ chức, doanh nghiệp

4. Đánh giá năng lực doanh nghiệp trong kinh doanh

Bạn có thể đánh giá điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp cũng như thông qua các chỉ số và thông tin nội bộ để đánh giá năng lực doanh nghiệp mình. Nhưng không chỉ môi trường bên trong, bạn cần đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp mình.

Việc đánh giá năng lực của đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh mang ý nghĩa rất quan trọng để giúp doanh nghiệp bạn có những quyết định chính xác hơn trong kinh doanh cũng như hạn chế và chuẩn bị giải pháp cho các rủi ro. 

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp khác như đối thủ, nhà cung cấp và đối tác, việc tiếp cận các chỉ số, thông tin về những doanh nghiệp đó không phải dễ. Do đó, việc đánh giá năng lực các doanh nghiệp này không dễ thực hiện. 

Đánh giá năng lực doanh nghiệp khác rất khó

Đánh giá năng lực doanh nghiệp khác tương đối khó thực hiện do thiếu số liệu, thông tin

Thấu hiểu điều này, CRIF D&B VN cung cấp giải pháp quản lý rủi ro với báo cáo thông tin doanh nghiệpbáo cáo nhà cung ứng với nguồn thông tin xác thực, giá trị, hỗ trợ bạn trong quá trình ra quyết định chính xác hơn trong kinh doanh. Nhờ vậy, bạn có thể có được số liệu để đánh giá năng lực doanh nghiệp đối thủ, nhà cung cấp và đối tác một cách chính xác.

Liên hệ ngay với chúng tôi để có những báo cáo chuẩn xác cho việc đánh giá năng lực doanh nghiệp đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh:

Đang gửi....
0 Bình luận

Bài viết liên quan

Tin tức & sự kiện

Copyright © 2019 CRIF D&B VIETNAM LLC - All Rights Reserved.